UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

20 người đang online

Tổ chức tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2018 của UBND quận về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2019

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2019 của UBND quận về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2019; ngày 22/5/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tuyên truyên, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại hội trường Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao quận.

Phổ biến pháp luật cho học sinh: Kênh tuyên truyền hiệu quả 

Cùng với việc dạy văn hóa, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong trường học đã giúp học sinh có kiến thức cơ bản về pháp luật, biết tự bảo vệ, xử lý các tình huống liên quan đến pháp luật.

Thường trực HĐND quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình Kinh tế - Xã hội quý I năm 2019 và một số văn bản pháp luật mới... 

Ngày 16/4/2019, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị thông tin tình hình Kinh tế-Xã hội quý I năm 2019 và một số văn bản pháp luật mới ban hành tới các vị Đại biểu HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Thanh Xuân tổ chức đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Sáng 9/4/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Hội nghị truyền thông Luật Trợ giúp pháp luật, Luật Hôn nhân gia đình cho Người Khuyết Tật trẻ nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn... 

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Người Khuyết Tật (NKT) Thanh Xuân phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp Hà Nội; tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp luật, Luật Hôn nhân gia đình cho cán bộ, hội viên là NKT trẻ của Hội vào ngày 30/3/2019, tại phòng họp Phòng Y tế quận Thanh Xuân.

Thanh Xuân nhân rộng tổ dân phố “5 không” 

Tổ dân phố không có rác thải; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng; không phát sinh mới về tệ nạn xã hội; không còn hộ nghèo là mô hình tổ dân phố "5 không" đang được triển khai trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên các phường trên địa bàn quận 

Thực hiện Công văn số 5714/STP-PBGDPL ngày 27/02/2019 của Sở Tư pháp Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2019 của UBND quận về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2019; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Thanh Xuân phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội, tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.

Tuyên truyền các văn bản pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV 

Thực hiện Công văn số 294/CV-HĐPH ngày 31/01/2018 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2018 của UBND quận về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2018;

Tuyên truyền các văn bản pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV 

Thực hiện Công văn số 294/CV-HĐPH ngày 31/01/2018 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2018 của UBND quận về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2018;

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11014 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
33
MuaBán
Hồ Chí Minh39,0539,25
Hà Nội39,0539,27
Đà Nẵng39,0539,27
MuaBánCK
EUR25.903,426.761,725.981,4
JPY207,7215,9209,8
USD23.140,023.260,023.140,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629