UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

187 người đang online

HỘI NGƯỜI MÙ

Địa chỉ: 116 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38586780

Email: hnm_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Chủ tịch:

Nguyễn Thanh Phúc

 

Phó chủ tịch:

Trần Minh Quân

1. Chức năng - Nhiệm vụ

- Hội được thành lập để góp phần cùng toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của Quận uỷ, HĐND, UBND quận Thanh Xuân đồng thời tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để hội viên phấn đấu vươn lên hoà nhập cộng đồng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội củađịa phương, đất nước.

- Hội chấp hành các quy định của Pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợiích hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức.

- Tập hợp, đoàn kết hội viên.Chú trọng việc phát triển tổ chức hội, phát triển hội viên. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ Pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và diều lệ, quy chế, quy định của Hội.

- Động viên người mù phát huy tình đồng tật, cùng phấn đấu vươn lên hoà nhập vào cuộc sống gia đình và xã hội, quan tâm chăm sóc hội viên cao tuổi, phụ nữ và trẻ em mù.

- Tổ chức và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Hội thành lập; góp phần giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống cho hội viên.

- Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của Pháp luật.

- Mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các tổ chức người mù, các tổ chức nhân đạo, từ thiện trong nước và thế giới.

- Cùng với các tổ chức xã hội khác, tích cực đấu tranh bảo vệ hoà bình, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn lao động để phòng chống mù loà.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan thẩm quyền yêu cầu.

2. Thành tích nổi bật

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- 02 Cờ thi đua và 03 Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội.

- 04 Bằng khen thi đua của Hội người mù Việt Nam.

- 01 Huân chương lao động Hạng ba.

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11006 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
30
MuaBán
Hồ Chí Minh36,2036,37
Hà Nội36,2036,39
Đà Nẵng36,2036,39
MuaBánCK
EUR25.909,226.714,525.987,2
JPY206,5214,2208,6
USD23.345,023.465,023.345,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629