UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

347 người đang online

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC

- Ông Vũ Cao Minh

  Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

- Ông Nguyễn Văn Bình

  UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận

- Ông Đặng Khánh Hòa

  QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận

      - Ông Lê Trung Cường         UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận
      - Ông Trần Mạnh Hoan         Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận

CÁC BAN CỦA HĐND QUẬN

1. Ban Kinh tế - Xã hội

- Ông Trần Mạnh Hoan - Ủy viên Thường trực - Trưởng ban;

- Bà  Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng ban;

- Bà Trần Lan Hương - Chủ tịch Hội LHPN Quận - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Kim Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P. Kim Giang - Thành viên;

- Bà Phùng Lệ Thủy - Trưởng khoa Kinh tế Trường CĐCN&MT Hà Nội - Thành viên.

2. Ban Pháp chế

- Ông Lê Trung Cường - UVTV Quận uỷ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Ủy viên Thường trực -Trưởng ban;

- Ông Lưu Anh Quang - Phó Trưởng ban;

- Ông Phạm Quốc Oanh -  Thành viên;

- Ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - QUV,Trưởng phòng VH và TT - Thành viên.

 

TỔ ĐẠI BIỂU

1.Tổ đại biểu phường Nhân Chính ( Đơn vị bầu cử số 1)

- Ông Cao Đắc Tiến, Bí thư đảng ủy phường Nhân Chính - Tổ trưởng;

- Ông Võ Đăng Dũng, UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy - Tổ viên;

- Bà Trần Lan Hương, Chủ tịch Hội LHPN Quận - Tổ viên;

- Bà Phùng Lệ Thủy, Trưởng khoa Kinh tế Trường CĐCN&MT Hà Nội - Tổ viên.

2.Tổ đại biểu phường Khương Trung ( Đơn vị bầu cử số 2)

- Ông Vũ Xuân Phú, QUV, Bí thư Đảng ủy phường Khương Trung – Tổ trưởng;

- Ông Phạm Đăng Quang, UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy - Tổ viên;

- Bà Thích Đàm Nghiêm, Sư trụ trì Chùa Khương Trung - Tổ viên.

3.Tổ đại biểu phường Thanh Xuân Bắc ( Đơn vị bầu cử số 3)

- Bà Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Bắc - Tổ trưởng;

- Bà Lê Mai Trang, UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận - Tổ viên;

- Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân - Tổ viên;

- Ông Vũ Ngọc Tú, Bí thư quận đoàn – Tổ viên.

4.Tổ đại biểu phường Khương Đình ( Đơn vị bầu cử số 4)

- Ông Đỗ Quang Dương, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội Vụ - Tổ trưởng;

- Bà Biện Hòa An, UVTV Quận ủy, Chủ tịch UB MTTQ Quận - Tổ viên;

- Ông Trần Mạnh Hoan, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận - Tổ viên;

- Ông Lưu Anh Quang, Phó Ban Pháp chế HĐND Quận - Tổ viên.

5.Tổ đại biểu phường Phương Liệt ( Đơn vị bầu cử số 5)

- Bà Đặng Phương Thảo, QUV, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liệt - Tổ trưởng;

- Ông Đặng Khánh Hòa, Phó Chủ tịch HĐND quận - Tổ viên;

- Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Tổ viên;

- Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận - Tổ viên.

6.Tổ đại biểu phường Khương Mai ( Đơn vị bầu cử số 6)

- Ông Cao Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Khương Mai - Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Văn Bình, UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND Quận - Tổ viên;

- Bà Phạm Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận - Tổ viên;

- Ông Trần Quốc Huy, Tổng giám đốc CT TNHH ĐT&PT công nghệ VN - Tổ viên.

7.Tổ đại biểu phường Thanh Xuân Trung ( Đơn vị bầu cử số 7)

- Ông Nguyễn Quang Hiển, Phó phòng Nội vụ - Tổ trưởng;

- Ông Khổng Minh Thảo, QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận - Tổ viên;

- Bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng trường TH Đặng Trần Côn A - Tổ viên.

8.Tổ đại biểu phường Hạ Đình ( Đơn vị bầu cử số 8)

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang, QUV, Trưởng phòng VH và TT - Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận - Tổ viên;

- Ông Nguyễn Chí Dũng, Trưởng phòng TCKH Quận - Tổ viên.

9.Tổ đại biểu phường Thượng Đình ( Đơn vị bầu cử số 9)

- Bà Trịnh Thị Hồng Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Thượng Đình - Tổ trưởng;

- Ông Lê Trung Cường, UVTV Quận uỷ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy - Tổ viên;

- Ông Đinh Tiến Sỹ, Bí thư phường Thanh Xuân Trung - Tổ viên.

10.Tổ đại biểu phường Thanh Xuân Nam ( Đơn vị bầu cử số 10)

- Ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng phòng TN&MT - Tổ trưởng;

- Ông Đặng Hồng Thái, UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận - Tổ viên;

- Bà Trần Thị Nga, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận - Tổ viên.

11.Tổ đại biểu phường Kim Giang ( Đơn vị bầu cử số 11)

- Bà Nguyễn Thị Kim Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P. Kim Giang - Tổ trưởng;

- Ông Vũ Cao Minh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận - Tổ viên;

- Ông Phạm Quốc Oanh, Chủ tịch Hội CCB Quận - Tổ viên.

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11006 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBán
Hồ Chí Minh36,2036,37
Hà Nội36,2036,39
Đà Nẵng36,2036,39
MuaBánCK
EUR25.909,226.714,525.987,2
JPY206,5214,2208,6
USD23.345,023.465,023.345,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629