TÌM KIẾM VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN

STT Số / Ký hiệu Trích yếu Loại VB Ngày BH Ngày HL Người ký Tải về
1 128/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân tháng 4/2019 Báo cáo 19/04/2019 19/04/2019 Lê Mai Trang Tải về
2 212/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc Thông báo 12/04/2019 12/04/2019 Vương Thị Vân Khánh Tải về
3 202/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục 2019 Thông báo 02/04/2019 02/04/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
4 85/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân tháng 03/2019 Báo cáo 20/03/2019 20/03/2019 Lê Mai Trang Tải về
5 328/UBND-TN&MT V/v công bố, công khai và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Thanh Xuân Công văn 19/03/2019 19/03/2019 Võ Đăng Dũng Tải về
6 729/QĐ-CTUNND Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Quý Cường địa chỉ số 17,19 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, Thanh Xuân (Lần đầu) Quyết định 15/03/2019 15/03/2019 Võ Đăng Dũng Tải về
7 190/TB-UBND Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục quận Thanh Xuân - năm 2019 Thông báo 14/03/2019 14/03/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
8 191/TB-UBND Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức, công chức cấp phường thuộc quận Thanh Xuân năm 2019 Thông báo 14/03/2019 14/03/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
9 116/KH-UBND Khảo sát , đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận Thanh Xuân năm 2019 Kế hoạch 06/03/2019 06/03/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
10 645/QĐ-CTUBND Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật địa bàn quận Thanh Xuân kỳ 2014-2018 Quyết định 28/02/2019 28/02/2019 Võ Đăng Dũng Tải về
11 169/TB-UBND Thông báo Thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất quận Thanh Xuân Báo cáo 21/02/2019 21/02/2019 Vương Thị Vân Khánh Tải về
12 38/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân tháng 02/2019 Báo cáo 20/02/2019 20/02/2019 Lê Mai Trang Tải về
13 169/UBND-TP V/v Tuyên truyền các văn bản pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV Công văn 13/02/2019 13/02/2019 Lê Mai Trang Tải về
14 150/UBND-VP V/v chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND quận Công văn 31/01/2019 31/01/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
15 91/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng, kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội" trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2019 Kế hoạch 31/01/2019 31/01/2019 Lê Mai Trang Tải về
16 04/CTr-BTGQU-UBND Chương trình phối hợp Tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với UBND quận Thanh Xuân năm 2019 Chương trình phối hợp 30/01/2019 30/01/2019 Phạm Đăng Quang - Lê Mai Trang Tải về
17 506/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân Quyết định 30/01/2019 30/01/2019 Đặng Hồng Thái Tải về
18 160/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc Thông báo 29/01/2019 29/01/2019 Vương Thị Vân Khánh Tải về
19 476/QĐ-CTUBND Quyết định Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 Quyết định 25/01/2019 25/01/2019 Võ Đăng Dũng Tải về
20 21/BC-UBND Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân tháng 01/2019 Báo cáo 19/01/2019 19/01/2019 Lê Mai Trang Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629