TÌM KIẾM VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN

STT Số / Ký hiệu Trích yếu Loại VB Ngày BH Ngày HL Người ký Tải về
1 225/TB-UBND Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2019 của UBND quận Thông báo 07/05/2019 07/05/2019 Vương Thị Vân Khánh Tải về
2 565/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo số 1912-TB/TU ngày 24/4/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Công văn 03/05/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
3 151/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2019 Kế hoạch 24/04/2019 Lê Mai Trang Tải về
4 152/KH-UBND Triển khai, thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn quận Thanh Xuân Kế hoạch 24/04/2019 Lê Mai Trang Tải về
5 128/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân tháng 4/2019 Báo cáo 19/04/2019 19/04/2019 Lê Mai Trang Tải về
6 212/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc Thông báo 12/04/2019 12/04/2019 Vương Thị Vân Khánh Tải về
7 141/KH-UBND Triển khai, thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 trên địa bàn quận Thanh Xuân Kế hoạch 12/04/2019 Lê Mai Trang Tải về
8 142/KH-UBND Tổ chức tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2019 Kế hoạch 12/04/2019 Lê Mai Trang Tải về
9 484/UBND-TP V/v đề nghị thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và "Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân dự, chính trị" năm 2019 Báo cáo 12/04/2019 Lê Mai Trang Tải về
10 955/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Thanh Xuân Quyết định 04/04/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
11 202/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục 2019 Thông báo 02/04/2019 02/04/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
12 92/BC-UBND Sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn quận Thanh Xuân Báo cáo 25/03/2019 Lê Mai Trang Tải về
13 85/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân tháng 03/2019 Báo cáo 20/03/2019 20/03/2019 Lê Mai Trang Tải về
14 328/UBND-TN&MT V/v công bố, công khai và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Thanh Xuân Công văn 19/03/2019 19/03/2019 Võ Đăng Dũng Tải về
15 729/QĐ-CTUNND Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Quý Cường địa chỉ số 17,19 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, Thanh Xuân (Lần đầu) Quyết định 15/03/2019 15/03/2019 Võ Đăng Dũng Tải về
16 190/TB-UBND Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục quận Thanh Xuân - năm 2019 Thông báo 14/03/2019 14/03/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
17 191/TB-UBND Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức, công chức cấp phường thuộc quận Thanh Xuân năm 2019 Thông báo 14/03/2019 14/03/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
18 124/KH-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Thanh Xuân Kế hoạch 14/03/2019 14/03/2019 Lê Mai Trang Tải về
19 74/BC-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Báo cáo 14/03/2019 Lê Mai Trang Tải về
20 116/KH-UBND Khảo sát , đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận Thanh Xuân năm 2019 Kế hoạch 06/03/2019 06/03/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629