TÌM KIẾM VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN

STT Số / Ký hiệu Trích yếu Loại VB Ngày BH Ngày HL Người ký Tải về
1 170/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc Thông báo 20/01/2020 20/01/2020 Vương Thị Vân Khánh Tải về
2 68/UBND-VP V/v Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/QU ngày 13/01/2020 của Quận ủy tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án công tác của Thành ủy và Quận ủy (giai đoạn 2016- 2020), nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Công văn 20/01/2020 20/01/2020 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
3 214/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc quận Thanh Xuân năm 2019 Quyết định 17/01/2020 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
4 40/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2019 Quyết định 09/01/2020 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
5 160/TB-UBND Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2020 của UBND quận Thông báo 07/01/2020 07/01/2020 Vương Thị Vân Khánh Tải về
6 469/BC-UBND Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân năm 2019 Báo cáo 19/12/2019 19/12/2019 Lê Mai Trang Tải về
7 757/TB-UBND Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiết đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND quận Thanh Xuân năm 2019 Thông báo 16/12/2019 16/12/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
8 279/KH-UBND Tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân năm 2019 Kế hoạch 14/12/2019 14/12/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
9 752/TB-UBND Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2019 của UBND quận Thông báo 13/12/2019 13/12/2019 Vương Thị Vân Khánh Tải về
10 501/TB-UBND Về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập quận Thanh Xuân năm 2019 Thông báo 28/10/2019 28/10/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
11 01/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Thanh Xuân Nhiệm kỳ 2016-2021 Quyết định 15/10/2019 21/10/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
12 488/TB-HĐXT Thông báo Về việc nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngày xét tuyển vòng 2 tại kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập quận Thanh Xuân năm 2019 Thông báo 14/10/2019 14/10/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
13 1527/UBND-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn quận Công văn 10/10/2019 10/10/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
14 1519/UBND-TNMT V/v lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Thanh Xuân Công văn 08/10/2019 08/10/2018 Võ Đăng Dũng Tải về
15 482/TB-UBND Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại cuộc họp Tập thể UBND quận ngày 30/9/2019 Thông báo 02/10/2019 02/10/2019 Vương Thị Vân Khánh Tải về
16 235/KH-UBND Tiếp tục kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn quận Thanh Xuân Kế hoạch 02/10/2019 02/10/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
17 437/TB-UBND Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức giáo dục thuộc quận Thanh Xuân năm 2019 Thông báo 26/09/2019 26/09/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
18 232/KH-UBND Tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập quận Thanh Xuân năm 2019 Kế hoạch 26/09/2019 26/09/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
19 433/TB-UBND Về việc thay đổi hình thức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập quận Thanh Xuân năm 2019 Thông báo 20/09/2019 20/09/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
20 432/TB-UBND Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2019 của UBND quận Thông báo 16/09/2019 16/09/2019 Vương Thị Vân Khánh Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629