Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quận năm 2008 - 2011

Ngày 14/10/2011, UBND quận Thanh Xuân tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT quận năm 2008 - 2011.

Đến dự hội nghị có Đại tá Lê Hiền Vân - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Ngyễn Thị Ngọc Minh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - Bí thư Đảng ủy quân sự quận, đồng chí Hoàng Công Hồng - phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận, đồng chí Bùi Thị Bích Hằng- Phó bí thư Quận ủy, các đồng chí Thường trực HĐND và UBND Quận, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban ,ngành, đoàn thể quận, các đồng chí Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ nhân viên Ban CHQS quận, các đồng chí Bí thư, chính trị viên 11 phường, cùng các đồng chí đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT quận Thanh Xuân.         

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang quận giai đoạn năm 2008 - 2011. Trong những năm qua công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT quận được triển khai trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiến hành nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Qua thực tiễn phong trào đã tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các cấp, ngành, đơn vị củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững. Xây dựng LLVT quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2008 - 2011. Đồng thời cũng đã thống nhất phương hướng của phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2011 - 2013 là: Tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị 39 của Bộ chính trị, Chỉ thị 339 của Quận ủy Trung ương và hướng dẫn  của Bộ Tư lệnh Thủ đô về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng trong LLVT”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công tác thi đua khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng quận Thanh Xuân công bố quyết định khen thưởng cho 13 đơn vị và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

CTV: Vũ thị Nhất