UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

1486 người đang online

CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THANH XUÂN

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Lạc Hồng, ngõ 83 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.66737861 - Fax: 04.35544547

Email: ttptqddtcctdt_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

Giám đốc:

 
 

       Phó Giám đốc:

Vũ Thành Lâm

         Bùi Đắc Hùng

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng

Trung tâm phát triển quỹ đất và duy tu các công trình đô thị quận Thanh Xuân có chức năng giúp UBND quận tổ chức thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà thành phố đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn; thực hiện quản lý, tổ chức duy tu các công trình hạ tầng đô thị theo quy định phân cấp của UBND Thành phố trên địa bàn quận Thanh Xuân.

2. Nhiệm vụ

- Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tạo quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội;

- Tạo quỹ đất để phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của quận, ổn định thị trường bất động sản;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất thu hồi theo quy định tại các Khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị và khu vực có quy hoạch phát triển đô thị;

- Tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì hoặc phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Tổ chức phát triển các khu tái định cư;

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

- Cung cấp thông tin về giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

- Sử dụng quỹ đất được giao quản lý làm quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai theo Quyết định của UBND Thành phố và UBND quận phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Tổ chức chuẩn bị mặt bằng để thực hiện các dự án, xây dựng hạ tầng khu đất; Tổ chức đấu thầu lựa chọng nhà đầu tư thực hiện dự án trên phạm vi đất được giao quản lý, dự án hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư theo Quyết định của UBND quận;

- Thực hiện quản lý, tổ chức duy tu, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị theo phân cấp của Thành phố do UBND quận giao;

- Thực hiện chế độ báo cáo với các Sở, Ngành có liên quan và UBND quận theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện chế độ hạch toán, quản lý thu, chi tài chính, trích nộp ngân sách theo quy định của pháp luật;

- Quản lý viên chức, người lao động, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện cấc nhiệm vụ khác do UBND quận giao trong chức năng theo pháp luật hiện hành.

2. Thành tích nổi bật

  Năm 2011, 2012, 2013 liên tục đạt thành tích tập thể tiên tiến.

 

 

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
10767 người đã bình chọn
/portal/Home/doanh-nghiep/default.aspx
Thời tiết 5 ngày tới
34
MuaBán
Hồ Chí Minh36,0636,26
Hà Nội36,0636,28
Đà Nẵng36,0636,28
MuaBánCK
EUR26.308,026.648,826.387,1
JPY200,2204,0202,2
USD22.695,022.765,022.695,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629