UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

225 người đang online

Hoạt động kiểm tra chéo về công tác Văn thư - Lưu trữ giữa UBND 11 phường trong Cụm thi đua 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 23/01/2017 về việc kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2017; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 24/5/2017 về việc triển khai hoạt động kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ tại UBND 11 phường và Thông báo số 680/TBĐKTGS về lịch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ giữa UBND 11 phường năm 2017 của UBND quận Thanh Xuân.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Phương Liệt 

Thực hiện Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quy chế tạm thời tiếp nhận giáo viên về công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Khương Mai 

Thực hiện Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quy chế tạm thời tiếp nhận giáo viên về công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Phương Liệt 

Thực hiện Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên về công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Trung học cơ sở Việt Nam - Angiêri 

Thực hiện Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên về công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Hiệu quả trong công tác cải cách hành chính ở quận Thanh Xuân (10:20 22/08/2017) 

Trong 7 tháng đầu năm 2017, quận Thanh Xuân đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Đặc biệt đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại vào giải quyết thủ tục hành chính.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Nguyễn Trãi 

Thực hiện Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên về công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Hạ Đình 

Thực hiện Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên về công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Trung học cơ sở Việt Nam - Angiêri 

Thực hiện Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên về công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

Thực hiện Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên về công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
10833 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
33
MuaBán
Hồ Chí Minh36,4836,68
Hà Nội36,4836,70
Đà Nẵng36,4836,70
MuaBánCK
EUR26.856,827.191,126.937,6
JPY198,9202,7200,9
USD22.690,022.760,022.690,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629