GIỚI THIỆU CHUNG

UBND Quận

Tiếp công dân

04.35540380

04.62933647

Giải quyết TTHC

04.38585652

108 người đang online

Trường THCS Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho học sinh 

Sáng ngày 25/5/2017, trường THCS Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho học sinh.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho cán bộ các phòng GD&ĐT và giáo viên các trường THPT trên... 

Sáng ngày 19/5/2017, tại trường THCS Việt Nam-Angieri, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với UBND quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho cán bộ các phòng GD&ĐT, giáo viên các trường THPT công lập trên toàn thành phố Hà Nội.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Khương Mai 

Thực hiện Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quy chế tạm thời tiếp nhận giáo viên về công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Họp Ban chỉ đạo ISO quận và UBND 11 phường triển khai kế hoạch duy trì, áp dụng và xây dựng, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo... 

Ngày 4/5/2017, tại trụ sở UBND quận, đồng chí Khổng Minh Thảo – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là BCĐ ISO quận) đã trủ trì cuộc họp BCĐ ISO quận và UBND 11 phường triển khai kế hoạch duy trì, áp dụng và xây dựng, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn quận năm 2017.

Hiệu quả từ “đòn bẩy” dịch vụ công trực tuyến 

Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)” được quận Thanh Xuân xác định là nhiệm vụ trọng tâm năm nay.

Vì một nền hành chính hành động và phục vụ 

Các Chỉ thị, kế hoạch thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017” ngay sau khi được ban hành đã được thực thi tại cơ sở.

Đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo tính công khai, minh bạch 

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016".

Khi học sinh trở thành công dân điện tử nhí 

Nhằm thực hiện năm hành chính công 2017, UBND quận Thanh Xuân kết hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) quận Thanh Xuân đã đào tạo thành công 100% học sinh khối 8 của 10 trường THCS trên địa bàn quận trở thành các tuyên truyền viên ưu tú về thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến (DVHCCTT).

Công tác Cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy năm 2017 của UBND quận Thanh Xuân  

Ngày 15/02/2015, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) của quận năm 2017 với 07 chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Phấn đấu hết năm 2017, cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

Ngày 30/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
10675 người đã bình chọn
/portal/Home/doanh-nghiep/default.aspx
Thời tiết 5 ngày tới
30
MuaBán
Hồ Chí Minh36,3836,60
Hà Nội36,3836,62
Đà Nẵng36,3836,62
MuaBánCK
EUR25.311,625.614,225.387,8
JPY201,5205,3203,5
USD22.680,022.750,022.680,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 04.38585659 - 04.38585646 - Fax: 04.38585629