TÌM KIẾM VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN

STT Số / Ký hiệu Trích yếu Loại VB Ngày BH Ngày HL Người ký Tải về
1 70/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân tháng 3/2018 Báo cáo 21/03/2018 21/03/2018 Lê Mai Trang Tải về
2 343/UBND-VP V/v thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện Công văn 14/03/2018 14/03/2018 Lê Mai Trang Tải về
3 140/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2018 của UBND quận Thông báo 06/03/2018 06/03/2018 Vương Thị Vân Khánh Tải về
4 233/UBND-TP V/v tuyên truyền các văn bản pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XIV Công văn 22/02/2018 22/02/2018 Lê Mai Trang Tải về
5 03/Ctr-BTGQU-UBND Chương trình phối hợp Tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giữa Ban Tuyên giáo quận ủy với UBND quận Thanh Xuân năm 2018 Chương trình phối hợp 01/02/2018 01/02/2018 Phạm Đăng Quang - Lê Mai Trang Tải về
6 152/UBND-VP Tăng cường công tác an toàn bảo mật thông tin mạng Báo cáo 30/01/2018 30/01/2018 Lê Mai Trang Tải về
7 121/TB-UBND Về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Kim Giang thuộc quận Thanh Xuân năm 2018 Thông báo 26/01/2018 26/01/2018 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
8 119/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ cuốc Thông báo 25/01/2018 25/01/2018 Vương Thị Vân Khánh Tải về
9 295/QĐ-CTUBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 Quyết định 23/01/2018 23/01/2018 Lê Mai Trang Tải về
10 62/UBND-VP V/v tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2018 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Công văn 11/01/2018 11/01/2018 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
11 08/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP năm 2017, Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Báo cáo 05/01/2018 05/01/2018 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
12 16/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2017 Quyết định 03/01/2018 03/01/2018 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
13 17/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng phong trào Thi đua 6 tháng cuối năm 2017 Quyết định 03/01/2018 03/01/2018 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
14 882/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc Thông báo 25/12/2017 25/12/2017 Vương Thị Vân Khánh Tải về
15 874/TB-UBND Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2017 của UBDN quận Thông báo 13/12/2017 13/12/2017 Vương Thị Vân Khánh Tải về
16 1882/UBND-NV Công khai danh sách chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức TC-KT và ĐC-XDĐT&MT Báo cáo 12/12/2017 12/12/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
17 784/TB-UBND Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2017 của UBND quận Thông báo 08/11/2017 08/11/2017 Vương Thị Vân Khánh Tải về
18 288/BC-UBND Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân tháng 10/2017 Báo cáo 25/10/2017 25/10/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
19 767/TB-UBND V/v xuất trình Hợp đồng vận chuyển, nghiền chất thải xây dựng khi giải quyết các hồ sơ xin phép xây dựng Thông báo 19/10/2017 19/10/2017 Đặng Hồng Thái Tải về
20 284/BC-UBND Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Báo cáo 19/10/2017 19/10/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629