GIỚI THIỆU CHUNG

TÌM KIẾM VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN

STT Số / Ký hiệu Trích yếu Loại VB Ngày BH Ngày HL Người ký Tải về
1 300/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban kết quả thực hiện Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 05/3/2017 của Ban chỉ đạo 197 quận (Từ ngày 05/3/2017 đến ngày 20-3/2017) Thông báo 21/03/2017 21/03/2017 Vương Thị Vân Khánh Tải về
2 213/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban kết quả thực hiện Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 05/3/2017 của Ban chỉ đạo 197 quận Thông báo 15/03/2017 15/03/2017 Vương Thị Vân Khánh Tải về
3 258/UBND-NV Về việc ký cam kết năm kỷ cương hành chính 2017 Công văn 08/03/2017 08/03/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
4 79/KH-BCĐ Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự an toàn xã hội,  vệ sinh môi tường và cảnh quan đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân Kế hoạch 05/03/2017 05/03/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
5 228/UBND-VP Về việc thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Thành phố Công văn 03/03/2017 03/03/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
6 193/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại cuộc kiểm tra điều kiện khởi công các công trình trường học năm 2017 Thông báo 28/02/2017 28/02/2017 Vương Thị Vân Khánh Tải về
7 02/Ctr-BTGQU-UBND Chương trình phối hợp Tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giữa Ban Tuyên giáo quận ủy với UBND quận Thanh Xuân năm 2017 Chương trình 23/02/2017 23/02/2017 Phạm Đăng Quang - Lê Mai Trang Tải về
8 55/KH-UBND Kế hoạch Về việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính - 2017" Kế hoạch 15/02/2017 15/02/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
9 56/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của quận Thanh Xuân Kế hoạch 15/02/2017 15/02/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
10 101/UBND-VP Công văn về thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp quận, phường trên địa bàn quận Thanh Xuân Công văn 08/02/2017 08/02/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
11 157/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2017) Thông báo 20/01/2017 20/01/2017 Vương Thị Vân Khánh Tải về
12 163/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của UBND quận Thanh Xuân tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 Quyết định 18/01/2017 18/01/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
13 15/QĐ- CTUBND Quyết định Về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2016 Quyết định 05/01/2017 05/01/2017 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
14 4623/QĐ-CTUBND Quyết định Về việc khen thưởng phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2016 Quyết định 29/12/2016 29/12/2016 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
15 519/TB-UBND Thông báo v/v treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận (28/12/1996-28/12/2016) Thông báo 22/12/2016 22/12/2016 Vương Thị Vân Khánh Tải về
16 1753/UBND-VP V/v Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Công văn 22/12/2016 22/12/2016 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
17 512/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng Lao động hợp đồng Công nghệ thông tin quân Thanh Xuân năm 2016 Thông báo 14/12/2016 14/12/2016 Khổng Minh Thảo Tải về
18 4303/QĐ-CTUBND Về việc khen thưởng tổng kết 15 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " 14/12/2016 14/12/2016 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
19 506/TB-UBND Thông báo v/v treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) Thông báo 12/12/2016 12/12/2016 Vương Thị Vân Khánh Tải về
20 4268/QĐ-CTUBND Về việc biểu dương các Gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập quận Thanh Xuân Quyết định 12/12/2016 12/12/2016 Nguyễn Xuân Lưu Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 04.38585659 - 04.38585646 - Fax: 04.38585629