UBND quận Thanh Xuân khuyến khích việc phát hiện các trường hợp Xây dựng không phép, sai phép.
Mọi thông tin sẽ được phản ánh qua:
Đường dây nóng
Tên đơn vị Số điện thoại
Quận Thanh Xuân 04.38585659
04.38585646
Phòng Quản lý Đô thị 04.38585650
Đội Quản lý Trật tự xây dựng
043.5580624
Phường Hạ Đình 04.38586492
Phường Kim Giang 04.38552940
Phường Nhân Chính 04.38587282
Phường Khương Đình 04.38581464
Phường Thanh Xuân Trung 04.38587488
Phường Khương Mai 04.35665135
Phường Thượng Đình 04.35579372
Phường Thanh Xuân Nam 04.38548086
Phường Thanh Xuân Bắc 04.22128232
Phường Khương Trung 04.35656778
Phường Phương Liệt 04.38685862

Hòm thư góp ý: Gửi góp ý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629